Een missie, een visie


Wij zien het als onze missie om leerlingen en studenten te helpen bij studie- en beroepskeuze om ze een toekomst te geven waarin ze zich kunnen ontplooien naar best vermogen. Effectief betekent dit dat wij de uitvoering van voorlichting en loopbaanorientatie ondersteunen en verbeteren met speciaal voor het onderwijs ontwikkelde programma’s.

Onze visie is dat goed onderwijs begint bij de inspanning om de individuele capaciteiten van het kind in harmonie te brengen met de vele mogelijkheden die de maatschappij biedt. Alleen intensieve voorlichting kan vroegtijdige schooluitval in hoge mate verminderen. Goede voorlichting leidt direct tot slimme keuzes van studie en beroep.

Eduskoel helpt


Onze on-line programma’s faciliteren uw voorlichtingsbijeenkomsten op de eigen school maar kijken ook naar de effecten ervan en naar vervolgstappen zoals open dagen.


Met het inschakelen van Eduskoel heeft u als school, decaan of decanenkring:

minder werkdruk en tijdwinst

deelname in een groter netwerk van gespecialiseerde voorlichters

inzicht in data van on-line registratie, aanwezigheid, interesses en evaluaties

langduriger contact en bereik met en van leerlingen en studenten tijdens hun oriëntatie naar vervolgstappen

Het verhaal


Eduskoel werd in 2015 opgericht door Kevin van Leeuwen, een it-programmeur die al van jongsaf bezig was met de ontwikkeling van software. Tijdens zijn studietijd kreeg hij een blijvende fascinatie met het onderwijs. Toen hij merkte dat daar nog heel wat digitale kansen onbenut bleven was zijn toekomstplan geboren: software maken die de organisatie rond studie- en beroepskeuze aanzienlijk zou vergemakkelijken.


Dat heeft anno nu geleid tot de volgende resultaten:


Gespecialiseerde onderwijsondersteuner


EduSkoel heeft zich gespecialiseerd als onderwijsondersteuner met innovatieve online oplossingen. Opleidings- en beroepskeuze zijn daarbij de kern.

We doen het 'anders'


EduSkoel doet het anders. De toekomst begint nu. Wij bereiken de digitale wereld van leerlingen en studenten wat leidt tot betere keuzes, minder uitval en passende wervingscampagnes.

Focus op méér onderwijs


Met EduSkoel is tijdrovend organiseren verleden tijd. Zo krijgt u weer de volledige focus op het geven van onderwijs.

Betere interactie in het onderwijs


EduSkoel zorgt voor betere interactie in onderwijsland: meer dan 140 scholen in heel Nederland werken al met onze producten.


Let's get in touch!

We kunnen dan samen kijken hoe we aankomende studenten goed georganiseerd op weg kunnen helpen.

Inloggen