Privacy Policy EduSkoel

Inleidende bepalingen

EduSkoel gevestigd en kantoorhoudende te Budel (6021 KH) aan de Europalaan Zuid 92, hierna te noemen “EduSkoel” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. EduSkoel verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacyverklaring informeert EduSkoel u over de manier waarop EduSkoel uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door EduSkoel worden aangeboden op EduSkoel. EduSkoel behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via EduSkoel bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van EduSkoel gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en EduSkoel in de gaten. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2019.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om betere softwaretoepassingen te realiseren en digitale overdracht te kunnen waarborgen naar andere scholen, alsmede voor het creëren van dossiervorming. De gegevens die wij verwerken verschillen per situatie en worden in detail benoemd in de individuele verwerkersovereenkomsten, afgesloten met onderwijsinstellingen. Daarnaast worden via Google Analytics en/of andere vergelijkbare tools uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken, hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Cookies

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om betere softwaretoepassingen te realiseren en digitale overdracht te kunnen waarborgen naar andere scholen, alsmede voor het creëren van dossiervorming. De gegevens die wij verwerken verschillen per situatie en worden in detail benoemd in de individuele verwerkersovereenkomsten, afgesloten met onderwijsinstellingen. Daarnaast worden via Google Analytics en/of andere vergelijkbare tools uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken, hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door EduSkoel zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van EduSkoel. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als EduSkoel op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Bovendien zullen, met expliciete toestemming van de leerling, de gegevens met andere scholen worden gedeeld. De leerling kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Als laatste worden ook leerlinggevens overgedragen als de leerling zijn doorstroomdossier heeft of overstapdossier heeft afgerond. 

Beveiliging

EduSkoel maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die EduSkoel ontvangt. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Alle systemen hebben SSLceritficaten van de hoogste encryptiewaarden, waarbij de identiteit van EduSkoel nadrukkelijk getoond wordt ten behoeve van de veiligheidswaarborging van de systemen. Bovendien wordt gebruik gemaakt van een jaarlijkse security audittests en worden beveiligingspreventieve methodes ingebouwd. 

Aansprakelijkheid

EduSkoel heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die EduSkoel verwerkt ten behoeve van EduSkoel. EduSkoel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Inloggen