Disclaimer

Eenmanszaak EduSkoel h.o.d.n. KVLMedia, met KvK-nummer 64691497, hierna ‘EduSkoel’ wil u hartelijk welkom heten op www.eduskoel.nl (“website”). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. EduSkoel kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door EduSkoel zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. EduSkoel zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. EduSkoel is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door EduSkoel verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en EduSkoel tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort EduSkoel dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar service@eduskoel.nl.

Inloggen